Visie

Wij zijn GEKKO  

We zijn GEKKO: een niet-commerciële peddelclub waar leden elkaar ondersteunen in een veilige en kwaliteitsvolle beleving van recreatieve en/of competitieve activiteiten op verschillende niveaus van de verschillende disciplines binnen de peddelsport. Het centrum van het clubleven is een functioneel, veilig en vrij toegankelijk clubhuis met voldoende ruimte voor de opslag van degelijk clubmateriaal en veelvuldig gebruikt privé materiaal.

Een gedeelde passie voor de peddelsport verbindt de leden ongeacht hun verschillen. Het bestuur, de dagelijkse werking, en het sportief aanbod is gebaseerd op vrijheid, openheid en vertrouwen. We maken afspraken om te voorkomen dat de toepassing van deze waarden de beleving en/of veiligheid van anderen in het gedrang brengen. Leden ondersteunen vrijwillig de werking van onze club door middel van hun diverse capaciteiten. Tegenover een aantal vergaande engagementen stellen we echter wel een kleine financiële vergoeding. 

Het sportief aanbod van GEKKO volgt het beleid van de Vlaamse Kano- en Kajak Federatie (VKKF) en is enkel begrensd door de draagkracht en inzet van onze leden. Het aanbod richt zich op de sportieve wensen van de leden met bijzondere aandacht voor de specifieke wensen van dames, jeugdsporters en kansengroepen. We stimuleren competitief talent maar voor de organisatie van het topsport aanbod rekenen we op het VKKF en engagementen van onze leden binnen de werking van het VKKF.