GEKKO’s visie op jeugdsport

Het jeugdsportbeleid van GEKKO volgt de principes van de Panathlon verklaring i.v.m. de rechten van het kind in de sport.

“Alle kinderen hebben het recht:

  • sport te beoefenen
  • zich te vermaken en te spelen
  • in een gezonde omgeving te leven
  • waardig behandeld te worden
  • getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in aangepaste competities
  • in veilige omstandigheden aan sport te doen
  • te rusten
  • de kans te krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden.”