Vertrouwenspersoon

Heb je een klacht over de algemene werking van de club, over de manier waarop de club bestuurd

wordt, over ongewenste omgangsvormen door om het even wie (bestuurders, trainers, andere leden,

supporters,…)? Vind je dat je met deze klacht niet rechtstreeks bij het clubbestuur terecht kan?

Contacteer dan onze vertrouwenspersoon.

Hij/zij zal in alle discretie luisteren naar je klacht, en zal samen met jou zoeken naar oplossingen, door:

● na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren;

● informatie en/of advies te geven over de mogelijk te volgen interne wegen of externe, eventueel

gerechtelijke procedures, en de consequenties daarvan te bespreken;

● indien nodig te verwijzen naar geschikte (hulpverlening)instanties en jou te ondersteunen bij het

inschakelen van deze instanties.

Hij/zij is zelf geen lid van de raad van bestuur, en brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene

Vergadering van GEKKO v.z.w. over de behandelde klachten, met respect voor je privacy.

Onze vertrouwenspersoon fungeert ook als ons Aanspreekpunt Integriteit bij seksueel

grensoverschrijdend gedrag (API). Zoek je een nog onafhankelijker luisterend oor, dan kan je terecht bij

de API van het VKKF. Via deze link vind je ook verwijzingen naar de professionele hulpverlening.

Onze vertrouwenspersoon voor de periode 2017-2019 is:

 

Goedele Marynissen

ombuds@gekko.gent

GSM: 0496 68 16 88

 

Gekko heeft het charter Time Out (tegen) Pesten in Sport en de Panathlonverklaring ondertekend.