Algemene Vergadering & Nieuwjaarsreceptie

Beste leden,

Noteer dit alvast in jullie agenda:

Zaterdag 11 februari 2017 vanaf 16u, is er onze algemene vergadering.

Alle leden zijn welkom op de algemene vergadering. Enkel VZW-leden hebben stemrecht.

Aansluitend, rond 19u is er de nieuwjaarsreceptie.

Hier is uiteraard iedereen van harte welkom!

 

Tot dan!