Mutualiteiten

Elke mutualiteit biedt de mogelijkheid aan om een deel van het lidgeld terug te betalen.

Sinds 2021 vragen we om dit zelf in te vullen. Op twizzit kan je onder mijn facturen een document downloaden dat als bewijs van betaling kan dienen. Dit kan je dan samen met je zelf ingevulde terugbetalingsaanvraag indienen bij je mutualiteit.

Indien je mutualiteit dit toch niet zou aanvaarden mag je mailen naar info@gekko.gent.